Om museet

Gotlands Barnvagnsmuseum är resultatet av ett livslångt intresse och mångårigt samlande av barnvagnar och föremål som hör till de tidiga barnaåren.

Samlingen består huvudsakligen av barnvagnar från senare delen av 1800-talet fram till idag, men innehåller även ett stort antal dockvagnar och barnartiklar som nappflaskor, klädesplagg och dockor. Totalt äger museet idag ca 300 vagnar från omkring 25 olika tillverkare från olika delar av världen. Här finns allt från det enkla hemmabyggda till det mest exklusiva som barnvagnarnas Rolls Royce, Silver Cross.

Museet öppnade för första gången 2013 och håller öppet under några sommarmånader varje år. Utställningens innehåll varierar lite från år till år eftersom lokalerna f.n. inte räcker till för att ställa upp mer än ungefär halva samlingen samtidigt. Vi arbetar ständigt med att utöka utställningsytan och 2016 blev etapp 2 klar och vi har nu dubbelt så stor yta som när museet öppnades första gången.

Gotlands Barnvagnsmuseum är ett privatägt museum och drivs utan stöd förutom de inträdesavgifter vi tar för att delvis täcka en del av de kostnader driften har.