Historien om vagnar med tre hjul

Tidiga engelska barnvagnar (slutet av 1800-talet) tillverkades ofta efter samma design som s.k. 'mail carts', dvs den sorts kärra som exempelvis användes av brevbärare eller varubud för leveranser. Denna kärra hade till att börja med två stora hjul och ett eller flera stödben. Anledningen till de stora hjulen var att den tidens vägar var betydligt ojämnare än de asfalterade gator vi är vana vid idag. Ett stort hjul rullar lättare på ojämnt underlag. Efterhand som trottoarer började anläggas i städerna och erbjöd ett bättre underlag för kärrorna och de tidiga barnvagnarna blev det vanligare med fyra hjul då detta gav en betydligt bättre åkkomfort. Det jämnare underlaget och fjädringen av korgen, som då kom till sin rätt, gjorde resan för 'passageraren' behagligare.Mailcart

Nu blev kanske glädjen över nymodigheten trottoar ganska kort då en lag i England förbjöd framförandet av fordon med fyra hjul på trottoaren. Det verkar dock inte finnas några bevis att någon nånsin blev bötfälld för detta men för att komma runt lagen satte man helt enkelt tre istället för fyra hjul på vagnen. Två stora mitt på och ett mindre fram. Fram till början på 1880-talet tillverkades många kärror och vagnar på detta sätt men sedan upphävdes lagen. De trehjulade vagnarnas popularitet höll dock i sig ett tag till.